Międzynarodowy Projekt SOKRATES – 2005-2008

Cieszę się, że miałam możliwość uczestniczenia w projekcie. Brałam udział również w wizycie roboczej w Altenburgu, dzięki której zdobyłam nowe pomysły i metody pracy z moimi uczniami. Wszyscy nauczyciele szkół specjalnych mają podobne problemy w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ważne jest, by zobaczyć, jak różni ludzie sobie z tym radzą. To było bardzo cenne doświadczenie.

-nauczyciel-

W listopadzie 2004r. po zgłoszeniu chęci akcesu do programu Socrates – Comenius szkolny koordynator wyjechał na Seminarium Kontaktowe organizowane co roku w belgijskim Alden – Biesen. Seminarium to było szansą na poznanie innych europejskich szkół specjalnych dzięki prezentacjom, warsztatom i spotkaniom z ich reprezentantami.
W trakcie takich właśnie zespołowych „burz mózgów” powstał zarys przebiegu 3-letniej współpracy między szkołami z Altenburga w Niemczech, Brukseli i Antwerpii w Belgii, Peterborough w Anglii, St Brieuc we Francji oraz naszym Ośrodkiem.

Nasz projekt nazwaliśmy „Eurostars! Boarding in Europe.” Nazwa pochodzi od międzynarodowego pociągu o nazwie Eurostar przejeżdżającego przez niemal całą Europę. Ma on na celu edukację europejską, uświadomienie uczniom, że nie są jedynymi podopiecznymi szkół specjalnych oraz podkreślenie, że zgodnie z definicją słowa „specjalny” są oni wyjątkowymi jednostkami.

Plan współpracy podzieliliśmy na 3 etapy, kończące się odpowiednimi produktami końcowymi:

  • Rok szkolny 2005/06 – zaprojektowanie i uszycie flagi projektu
  • Rok szkolny 2006/07 – nakręcenie filmu przedstawiającego przyrządzenie tradycyjnej narodowej potrawy
  • Rok szkolny 2007/08 – zebranie wypowiedzi uczniów, rodziców i nauczycieli szkół specjalnych w celu utworzenia broszury o naszej współpracy oraz wejście do Parlamentu Europejskiego.

Zaplanowaliśmy również szereg wizyt roboczych we wszystkich szkołach partnerskich, umożliwiających nam poznanie metod pracy w szkołach specjalnych w różnych krajach europejskich.

Spotkanie 1: Peterborough, grudzień 2005

Spotkanie 2: Starogard Gdański, maj 2006

Spotkanie 3: Altenburg, listopad 2006

Spotkanie 4: Starogard Gdański, maj 2007

Spotkanie 5: Antwerpia, listopad 2007

Spotkanie 6: Altenburg, kwiecień 2008

Spotkanie 7: Bruksela, maj 2008

zadania projektu

Każdy kolejny rok projektu miał na celu wykonanie przez uczniów jakiegoś zadania.

W pierwszym roku było to stworzenie flagi reprezentującej kraj, region i szkołę. Flagi te zostały połączone w jedną, symbolizującą nasz projekt. Drugi rok upłynął pod znakiem działań kulinarnych – każda szkoła nagrywała wideo z charakterystycznym dla swojego kraju śniadaniem, po czym dokonano wymiany filmów i porównania upodobań kulinarnych w różnych krajach. Jak się okazało – to kolejna rzecz, jaka nas łączy… Trzeci rok – to zbieranie wypowiedzi uczniów i nauczycieli zaangażowanych w udział w realizacji projektu, przesyłanie zdjęć ze wspólnych spotkań. Powstała z tego broszurka podsumowująca trzyletni projekt i będąca doskonałą dokumentacją przebiegu projektu.

Poza głównymi zadaniami projektu przeprowadzano szereg innych akcji: wymiana e-maili, wysyłanie listów w własnoręcznie zdobionych kopertach, wymiana uczniowskich rękodzieł, rozgrywki szachowe on-line (zakończone przeprowadzeniem międzynarodowego turnieju szachowego, który nota bene wygrali nasi uczniowie)

Każdego roku projektowego odbywały się dwa spotkania robocze mające na celu podsumowanie przebiegu projektu, zaplanowanie dalszych zadań oraz poznanie specyfiki pracy w poszczególnych szkołach będących partnerami Ośrodka w projekcie. Spotkania odbyły się w Peterborough, w Altenburgu, w Antwerpii, w Brukseli i dwa razy w naszym Ośrodku. Spotkania te wypełnione były spotkaniami, warsztatami oraz grami terenowymi, dzięki którym można było poznać wyżej wymienione miasta.

Ostatnie spotkanie, kończące nasz projekt odbyło się w Brukseli. Uczniowie i nauczyciele Ośrodka zwiedzili Parlament Europejski i brali udział w konferencji z belgijskim europarlamentarzystą. To wydarzenie wywarło na wszystkich uczestnikach wielkie wrażenie i umocniło w nich poczucie bycia równoprawnymi członkami wielkiej wspólnoty. Bycia „Eurogwiazdami” – „Eurostars”.