Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Konwencja o Prawach Dziecka, zwana Światową Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto podkreślić – inicjatorką tego dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców projektu była myśl Janusza Korczaka, który nawoływał do podmiotowego traktowania dziecka. Konwencja składa się z preambuły i 54 artykułów, w których zostały spisane najważniejsze prawa, przysługujące każdemu małemu człowiekowi (do ukończenia 18 roku życia). Do podstawowych praw dziecka należą m.in. prawo do wychowywania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do edukacji i godziwych warunków życia. Konwencja Praw Dziecka podkreśla prawo każdego dziecka do rozwoju i nauki, a w przypadku dziecka fizycznie lub psychicznie niepełnosprawnego – pomoc w zapewnieniu pełni normalnego życia w warunkach honorujących jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

20 listopada 2018r. w naszym Ośrodku wychowawcy poruszając tematykę praw dziecka, umieścili w balonach marzenia i prawa dzieci. W tym dniu dzieci przedstawiły w pracach plastycznych ważne dla nich prawa, które zostały umieszczone na szkolnej gazetce. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”