Dokumenty obowiązujące w naszym OŚRODKU

W czasie konsultacji dla uczniów w naszym Ośrodku obowiązują specjalne procedury związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19. (rok szkolny2019/2020)