Międzynarodowy projekt ERASMUS+

Z dniem 1 września 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczął realizację projektu „Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy, w związku z czym termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2018 roku. Działaniami w ramach projektu objęta zostanie grupa 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd. prowadząca zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Nauczyciele obejmują uczniów – pacjentów intensywnymi działaniami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz opiekuńczo – wychowawczymi. W skład zespołu wchodzą nauczyciele przedmiotów, systematycznie poszerzający swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i studiach podyplomowych. Wszyscy posiadają wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki i pedagogiki leczniczej. Celem projektu jest podniesienie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zdobycie wiedzy na temat szerszego zastosowania innowacyjnych metod, technik i środków dydaktycznych oraz nowych form organizacyjnych w pracy z uczniem przewlekle chorym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz kompleksowe wdrożenie rozwiązań przynoszących długotrwały efekt.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide – szkoły państwowej, w której praca edukacyjno – wychowawcza opiera się na podstawowych ideach Janusza Korczaka (Deklaracja Praw Dziecka), które sprawiają, że zasady panujące w szkole są dla uczniów jasne, zrozumiałe i dają im poczucie bezpieczeństwa. Szkoła Friedrich-Elvers ma długą tradycję współpracy międzynarodowej, co pozwoliło na wprowadzenie nowatorskich metod pracy z uczniami o różnych potrzebach i możliwościach. Dzięki rozległym polom swoich działań i ich europejskiemu wymiarowi budzi nasze ogromne zainteresowanie i chęć naocznego poznania.

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach realizowanych w ramach projektu na stronie: www.erasmuswsosw.jimdo.com

Dnia 5 października odbyło się pierwsze szkolenie nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach programu Erasmus+. Prowadząca, pani Anna Kulińska- ambasador i trener warsztatów komputerowych eTwinning zapoznała nas z funkcjonowaniem platformy oraz koniecznymi narzędziami do realizowania projektów. Uczestnicy warsztatów założyli swoje konta osobiste, utworzyli grupę społecznościową, mieli okazję obejrzeć przewodniki i filmy instruktażowe aby sprawnie poruszać się w przestrzeni platformy, realizować szkolenia internetowe, rejestrować projekty i realizować ich założenia. Nauczyciele SOSW stawiają sobie za cel wzbogacanie konwencjonalnych schematów ” kredy i tablicy” o formy pracy szeroko stosowane w szkołach Europy.

W ramach funduszy europejskich pochodzących z programu Erasmus + grupa nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim rozpoczęła naukę języka angielskiego. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych nauczycieli, co ułatwi realizowanie projektów międzynarodowych. W zajęciach uczestniczą 23 osoby. Projekty te będą realizowane na platformie edukacyjnej eTwinninig. Jest to europejska społeczność szkolna, komunikująca się i współpracująca za pośrednictwem e-mediów, umożliwiająca doskonalenie zawodowe nauczycieli.