Świetlica szkolna

Świetlica szkolna to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą przyjemnie i pożytecznie spędzać czas, zarówno przed, jak i po lekcjach. Świetlica zapewnia także opiekę w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Świetliczaki uczestniczą w zajęciach plastycznych, technicznych, ruchowych, komputerowych oraz w różnych grach i zabawach.

Największym jednak zainteresowaniem cieszą się zajęcia kulinarne i dekoracyjne. Dzieci wzbogacają swoją wrażliwość poprzez słuchanie muzyki na świetlicy oraz działalności „Piątkowego Kina Świetlicowego”, z bazą bajek, filmów i przedstawień teatralnych. Ponadto organizowane są różne konkursy międzyświetlicowe.

Wychowawcy służą, nie tylko, pomocą przy odrabianiu lekcji, ale są przede wszystkim wsparciem emocjonalnym dla dzieci, pomogą w każdej trudnej sytuacji.