Informacje dla Rodziców

Do SOSW może być przyjęte dziecko, które posiada:

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • Skierowanie Starosty Powiatu Starogardzkiego do kształcenia specjalnego w SOSW w Starogardzie Gd.

Wraz ze skierowaniem do Ośrodka, wymagana jest następująca dokumentacja:

 • odpis aktu urodzenia
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania
 • dokumenty szkolne (np.ostatnie świadectwo szkolne do wglądu itp.)
 • karta zdrowia
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada)
 • numer PESEL
 • 2 fotografie
 • podanie o przyjęcie do internatu ( w przypadku gdy dziecko ma przebywać w internacie)

Przy zapisywaniu dziecka do Ośrodka zalecany jest kontakt z niżej wymienionymi osobami w sprawie:

 1. Dyrektor SOSW Katarzyna Malinowska.
 2. Sekretariat  – wniosek o skierowania, legitymacje, zameldowanie, zaświadczenia dla urzędów.
 3. Wice-dyrektor Romualda Czapiewska (pok.nr 118) – zapisanie do klasy/zespołu.
 4. Pedagodzy szkolni (pok.nr 143) : Anna Wachnik, Manuela Stobińska – dojazd, dożywianie, ulgi i uprawnienia, orzeczenie o niepełnosprawności, itp.
 5. Pielęgniarka szkolna (pok.nr 126) – karta zdrowia ucznia, informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, zażywanych leków, itp.
 6. Wice-dyrektor Tomasz Cesarz (pok.nr 139) – Zapisanie do szkoły ponadpodstawowej, praktyki zawodowe, badania lekarskie medycyny pracy.
 7. Psycholog szkolny Izabela Wierzba(pok.nr 129)

OPŁATY ZA OBIADY

Szkoła przyjmuje opłaty za obiady do 25 dnia każdego miesiąca
również w formie przelewów na nr konta bankowego.

UWAGA! Z początkiem stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana banku:

Wpłat prosimy dokonywać na nowy numer- Bank Millenium:

04 1160 2202 0000 0005 4910 3182