Pinokio - Stowarzszenie na rzecz osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Irmina Wałdoch – prezes
  2. Celina Rzynda – wiceprezes
  3. Monika Kosianowicz – skarbnik
  4. Magadalena Kiedrowska – sekretarz

Adres:
ul.Chojnicka 70, 83-200 Starogard Gd.
KRS 0000174927
Data rejestracji: 09.10.2003 r.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PINOKIO” powstało w 2003 roku z inicjatywy nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a od lutego 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PINOKIO”

KRS 0000174927

HISTORIA STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” w Starogardzie Gdańskim powstało w 2003 roku z inicjatywy nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. Stowarzyszenie „Pinokio” kieruje się dobrem dzieci niepełnosprawnych i stara się realizować ich prawa i marzenia.

Prezes Stowarzyszenia „Pinokio” Irmina Wałdoch oraz Wiceprezes Celina Rzynda, wraz z pozostałymi członkami Stowarzyszenia, widząc potrzebę wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych, na przestrzeni wielu lat, wspólnymi siłami podjęli liczne inicjatywy na ich rzecz. Dzięki Stowarzyszeniom takim jak „Pinokio” współtworzymy bardziej przyjazną rzeczywistość dla osób niepełnosprawnych, likwidujemy bariery, uczymy tolerancji i otwieramy serca na potrzeby osób potrzebujących naszego wsparcia.

MISJĄ STOWARZYSZENIA „PINOKIO”

Misją jest poszukiwanie rozwiązań ułatwiających codzienne życie osobom niepełnosprawnym, w szczególności wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. i ich rodzinom.

Nieustannie poszukujemy nowych, lepszych rozwiązań i form wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Kładziemy duży nacisk na kreowanie przyjaznej rzeczywistości dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z zaburzeniami komunikacji słownej, zaburzeniami zachowania, jak również ze sprzężoną niepełnosprawnością. Dążymy do poprawy jakości codziennego życia osób niepełnosprawnych i dążymy do ich integracji ze środowiskiem lokalnym.

GŁÓWNE CELE STOWARZYSZENIA „PINOKIO”:

  • tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • propagowanie idei równych szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
  • pomoc w integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności lokalnej,
  • podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
  • wspieranie rodziców w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „PINOKIO” MAJĄ DWOJAKI CHARAKTER

Z jednej strony są to działania, inicjatywy skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością o charakterze terapeutycznym, mające wesprzeć ich wszechstronny rozwój i zachęcić do aktywności, uczestnictwa w życiu społeczeństwa lokalnego i innych rodzajów aktywności, dzięki którym mogą stać się bardziej samodzielne, niezależne i szczęśliwe.

Z drugiej strony jest to cały szereg działań i projektów o charakterze integracyjnym adresowanych także do szeroko rozumianego otoczenia osób niepełnosprawnych – ich rodzin, społeczności lokalnej. Działania te przyczyniają się do podniesienia świadomości społecznej, pozwalają pogłębić wiedzę na temat przysługujących praw oraz zwiększają możliwości prowadzenia aktywnego życia przez osoby z niepełnosprawnością.