Projekty międzynarodowe w naszym ośrodku

Od kilku lat w naszym ośrodku realizowane są projekty międzynarodowe oparte na współpracy i wymianie międzynarodowej. Jest to fantastyczna forma kształcenia umiejętności komunikacyjnych, wspaniała lekcja tolerancji dla odmienności kultury, języka i obyczajów a dla uczniów niezapomniana przygoda! Realizacja tych projektów to również ogromny wysiłek nauczycieli zaangażowanych w działania projektu. Inspiratorką i koordynatorką wszystkich zagranicznych partnerskich projektów jest w naszej szkole p. Agnieszka Gołębiewska-nauczycielka j.angielskiego.

Współpraca ze szkołami z Anglii, Belgii i Niemiec została nawiązana podczas seminarium kontaktowego dla szkół specjalnych w Alden – Biesen w 2004 roku.

Tam powstał zarys programu, mającego na celu edukację europejską, uświadomienie uczniom, że nie są jedynymi podopiecznymi szkół specjalnych oraz podkreślenie, że zgodnie z definicją słowa „specjalny” są oni wyjątkowymi jednostkami.

Każdy kolejny rok projektu miał na celu wykonanie przez uczniów jakiegoś zadania.

W pierwszym roku było to stworzenie flagi reprezentującej kraj, region i szkołę. Flagi te zostały połączone w jedną, symbolizującą nasz projekt. Drugi rok upłynął pod znakiem działań kulinarnych – każda szkoła nagrywała wideo z charakterystycznym dla swojego kraju śniadaniem, po czym dokonano wymiany filmów i porównania upodobań kulinarnych w różnych krajach. Jak się okazało – to kolejna rzecz, jaka nas łączy… Trzeci rok – to zbieranie wypowiedzi uczniów i nauczycieli zaangażowanych w udział w realizacji projektu, przesyłanie zdjęć ze wspólnych spotkań. Powstała z tego broszurka podsumowująca trzyletni projekt i będąca doskonałą dokumentacją przebiegu projektu.

Poza głównymi zadaniami projektu przeprowadzano szereg innych akcji: wymiana e-maili, wysyłanie listów w własnoręcznie zdobionych kopertach, wymiana uczniowskich rękodzieł, rozgrywki szachowe on-line (zakończone przeprowadzeniem międzynarodowego turnieju szachowego, który nota bene wygrali nasi uczniowie)

​Każdego roku projektowego odbywały się dwa spotkania robocze mające na celu podsumowanie przebiegu projektu, zaplanowanie dalszych zadań oraz poznanie specyfiki pracy w poszczególnych szkołach będących partnerami Ośrodka w projekcie. Spotkania odbyły się w Peterborough, w Altenburgu, w Antwerpii, w Brukseli i dwa razy

w naszym Ośrodku. Spotkania te wypełnione były spotkaniami, warsztatami oraz grami terenowymi, dzięki którym można było poznać wyżej wymienione miasta.

Ostatnie spotkanie, kończące nasz projekt odbyło się w Brukseli. Uczniowie i nauczyciele Ośrodka zwiedzili Parlament Europejski i brali udział w konferencji z belgijskim europarlamentarzystą. To wydarzenie wywarło na wszystkich uczestnikach wielkie wrażenie i umocniło w nich poczucie bycia równoprawnymi członkami wielkiej wspólnoty. Bycia „Eurogwiazdami” – „Eurostars”.

W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt Comenius Wielostronne Partnerstwo Szkół zatytułowany „Praca z dr EUOz.”

Projekt Comenius miał na celu promowanie i upowszechnianie przykładów dobrej praktyki

w obszarze edukacji, poznanie edukacyjnych systemów w innych krajach, spotkania z ludźmi o innej mentalności poprzez działania interaktywne, w których uczestniczą uczniowie i nauczyciele. Współpracowaliśmy z pięcioma państwami partnerskimi – Niemcy, Czechy, Belgia, Turcja i Chorwacja.

Więcej informacji o projekcie w zakładce COMENIUS

Z dniem 1 września 2017 roku Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starogardzie Gdańskim rozpoczął realizację projektu „Europeizacja edukacji kluczem do pełniejszej integracji uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w programie Erasmus+. Łączny czas trwania projektu wynosi 16 miesięcy, w związku z czym termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2018 roku. Działaniami w ramach projektu objęta zostanie grupa 16 pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Starogardzie Gd. prowadząca zajęcia w szkole przyszpitalnej Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. W ramach projektu zorganizowane zostaną 2 wizyty nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starogardzie Gdańskim do Friedrich-Elvers-Schule w Heide –

Na bieżąco będziemy informować o kolejnych działaniach realizowanych w ramach projektu na stronie : www.erasmuswsosw.jimdo.com

Więcej informacji w zakładce ERASMUS+