Podsumowanie projektu „Jestem Polakiem – Kociewiakiem”

9 listopada na bardzo wyjątkowym spotkaniu w przeddzień 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbyło się w naszym Ośrodku zakończenie projektu edukacyjno-wychowawczego „JESTEM POLAKIEM – KOCIEWIAKIEM”. Uczestnicy projektu powitali zaproszonych gości : przedstawicielkę Gminy Miejskiej Starogard Gd. Panią Annę Gracz, Naczelnika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Pana Marka Gabriela, Dyrekcję SOSW ,nauczycieli, wychowawców i wszystkich sympatyków działań projektowych. Projekt edukacyjno-wychowawczy „JESTEM POLAKIEM -KOCIEWIAKIEM” rozpoczął się 23 kwietnia 2018r. a zakończył 9 listopada organizacją otwartej lekcji patriotycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Aktywności w ramach działań projektowych zorganizowano z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych ,,Pinokio’’ we współpracy i wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Założono realizację następujących celów: – kształtowanie świadomości patriotycznej i regionalnej wśród najmłodszych obywateli naszego regionu – kreowanie pozytywnego wizerunku regionu – kształtowanie postaw patriotycznych i nauka kreatywnego sposobu obchodzenia 100 rocznicy odzyskania podległości przez Polskę. – aktywizacja i integracja ze środowiskiem lokalnym osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu W celu podjęcia działań promujących wydarzenia kulturalne związane z 100-rocznicą obchodów odzyskania niepodległości przez Polskę nawiązano współpracę z instytucjami kulturotwórczymi regionu Kociewia . – Muzeum ziemi Kociewskiej – Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej – stowarzyszeniami na rzecz popularyzacji regionu – lokalnymi animatorami kultury Uczestnicy działań projektowych w trakcie zajęć edukacyjnych przygotowali prace plastyczne związane z obchodami 100-lecia niepodległości w Polsce i także w naszym regionie- Kociewia . Uczniowie w trakcie różnorodnych aktywności projektowych zapoznali się z – ważnymi postaciami historycznymi Polski i regionu Kociewia – miejscami pamięci narodowej – ciekawymi sposobami obchodów święta niepodległości w Polsce także na Kociewiu Opis działań : 1.Konkurs plastyczny „Sto lat Niepodległej Polski i Kociewia”. Konkurs skierowany do uczniów klas I- VIII szkoły podstawowej mający na celu stworzenie plastycznych ekspresji plastycznych na temat historii i wydarzeń kulturowych ziemi kociewskiej. W konkursie wzięło udział 50 uczestników. 2.Lekcja niepodległości w Muzeum Ziemi Kociewskiej- Kociewscy patrioci. Zajęcia w muzeum z kustoszem. 3.Warsztaty artystyczne z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości-w naturalnym środowisku przyrodniczym arboretum . Konkursy z elementami symboliki narodowej i lokalnej. Wyjazd do Wirt i udział kreatywnych konkursach z elementami symboliki narodowej i lokalnej, zajęcia z animatorami kultury były doskonałą formą aktywizacji uczniów . 4.Zakończenie projektu: podsumowanie i organizacja lekcji patriotycznej dla 78 uczniów z niepełnosprawnościami. W radosnej atmosferze szacunku dla Ojczyzny , symboli narodowych, uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i przywiązanie do Polski. Powstały – prace plastyczne ,wytwory dzieci ilustrujące istotne wydarzenia patriotyczne. Będą one istotnym wkładem we współtworzeniu inicjatywy patriotycznej młodych Kociewiaków. Jesteśmy dumni że nasza Polska obchodzi taki piękny jubileusz! Zespół samokształceniowy n-li szkoły podstawowej kl.I-III i I-VIIIzet.