Popołudnia i wieczory w szkole przyszpitalnej

Każdego dnia w szkole przyszpitalnej odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze które wypełniają uczniom wolny czas do godzin wieczornych. Czas poza ławką, tablicą i książką spędzamy w różnorodny sposób. Oprócz gier komputerowych i sportowych tworzymy rozmaitą sztukę użytkową. Nauczyciele zajęć opiekuńczo-wychowawczych utrwalają fotograficznie prace uczniów dzięki czemu powstaje kronika