„Czy balet to taniec, a taniec to balet”

„Czy balet to taniec, a taniec to balet” – pierwsza para Baletu Opery Bałtyckiej: Małgorzata Insadowska i Bogdan Szymaniuk zatańczyli polskie tańce narodowe: polonez i mazur. Poznaliśmy ćwiczenia, pozycje i układy baletowe, a także specjalne stroje i puenty. Nasze koleżanki w białych paczkach zatańczyły fragment baletu Jezioro Łabędzie”