Podsumowanie projektu „Spotkania z kulturą Kociewia”

12 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu

„Spotkania z kulturą Kociewia”, realizowanego od 16.04. do 04.12.1018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Starogardzie Gdańskim. Dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio” udało się zrealizować po raz kolejny szereg ciekawych działań regionalnych.

Uczestnicy projektu – czyli uczniowie ze szkół podstawowych powiatu starogardzkiego zgodnie z harmonogramem poznawali kulturę regionu w postaci różnorodnych aktywności.

14.06.2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd.(56uczniów )spotkali się na zajęciach warsztatowych w naturalnym środowisku Starego Folwarku. W parku przyrodniczym podziwiano piękno przyrody , a w trakcie poznawania osobliwości architektonicznych kociewskich wsi zorganizowano biesiadę regionalną – w tym degustację potraw regionalnych. Obyły się również zajęcia edukacyjne w gwarze Kociewia z animatorami kultury.

W listopadzie 2018r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Zapraszamy na Kociewie” dla młodszych uczniów szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. W konkursie uczestniczyło 78 uczniów, wyróżniono i nagrodzono 25 uczniów z różnych szkół.

Poprzez konkurs plastyczny „Zapraszamy na Kociewie” , zaktywizowano i integrowano ze środowiskiem lokalnym osoby niepełnosprawne. W konkursie udział wzięli nie tylko uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Starogardzie Gd. , ale też uczniowie ze szkół podstawowych powiatu starogardzkiego. W ten sposób popularyzowano tradycje ,obrzędy, zwyczaje ludowe zarówno w pracach plastycznych jak i w innych formach artystycznych. Promowano środowisko naturalne, zasoby historyczno-kulturowe naszego miasta i regionu Kociewia. Realizowane działania przybliżyły uczniom powiatu starogardzkiego historię, kulturę i walory przyrodnicze regionu kociewskiego w dostępny i atrakcyjny dla nich sposób. Integracja młodych Kociewiaków poprzez wspólne działania spowodowała odczuwanie pozytywnych emocji w grupie i społeczeństwie lokalnym.

Wyróżnione prace plastyczne wykorzystano do opracowania okolicznościowej wystawy podczas zakończenia projektu w dniu 4 grudnia 2018 roku . W podsumowaniu projektu wziął udział naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu powiatu starogardzkiego Jacek Toczek. Wręczono dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego. Podczas zakończenia projektu uczestnicy wzięli udział też w zajęciach warsztatowych z animatorami regionu z Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Wspólnie śpiewaliśmy po kociewsku m.in kolędy, poznawaliśmy kociewskie tradycje bożonarodzeniowe.

W trakcie trwania projektu (maj-grudzień 2018r.)wypromowano szereg działań na rzecz upowszechniania kultury regionu . W całym przedsięwzięciu wzięło udział 165 osób- mieszkańców powiatu w różnym wieku.

Realizowane aktywności zostały udokumentowane w postaci filmów, prezentacji multimedialnej, przedstawione na stronie internetowej, co pozwala kreować pozytywny wizerunek regionu.

Należy podkreślić, że z inicjatywy nauczycielek Szkoły Podstawowej zrealizowano w naszym Ośrodku już 8 projektów edukacyjno-wychowawczych rozwijających tradycje regionalne wśród młodych Kociewiaków z powiatu starogardzkiego.