Wyjazd do teatru

I i IV Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze w Teatrze Miejskim w Gdyni na przedstawieniu „Królowa śniegu”