Zajęcia profilaktyczne „Zachowanie w sytuacjach zagrożeń” w najmłodszych klasach

14 grudnia 2018r. w klasie I, II i III odbyły się zajęcia profilaktyczne „Zachowanie w sytuacjach zagrożeń”. Przeprowadzili je zaproszeni goście ze Straży Miejskiej. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Krystyna Kwidzińska-Kulas wręczyła uczniom z klas I-III misia, który ma pomagać dzieciom zrozumieć zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach oraz wręczyła im edukacyjne materiały.