DRODZY RODZICE

DRODZY RODZICE! W związku z kontynuacją przez nauczycieli akcji strajkowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zajęcia dydaktyczne nadal podlegają zawieszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dla uczniów zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy. Dyrektor SOSW Maria Kłos