Dyrektor Ośrodka Informuje!!

Od dnia 6 maja 2019 (poniedziałek) Ośrodek wznawia pracę w pełnym zakresie.