Informacja!!

Dnia 29 i 30 kwietnia w godzinach 8:00-14:00 Ośrodek zapewnia opiekę w świetlicy w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia w przedszkolu w tych dniach odbędą się zgodnie z ustalonym wcześniej z rodzicami harmonogramem.