STRAJK

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE PRAWNI ‼️‼️‼️ Od dzisiaj 08.04.2019 pracownicy SOSW przystąpili do strajku bezterminowego. Zwracam się z prośbą o zapewnienie w miarę możliwości opieki własnym dzieciom. Jednocześnie informuję, że w wyjątkowych sytuacjach placówka prowadzi zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej w godzinach 7:30-16:00 Dyrektor SOSW Maria Kłos.