Konkursowe prace w szkole przyszpitalnej

W szpitalu zakończyliśmy prace konkursowe. Młodzież tworzyła swoistego rodzaju dzieła na Konkursy Plastyczne którego organizatorem są szkoły szpitalne w Szczecinie. Tematami konkursów były: „Podróż przed układ słoneczny”, „Chronione zwierzęta Europy” oraz „Matematyka w obrazie”. Powstały w ramach zajęć opiekuńczych przepiękne pracę.