Wakacje!

Naszym drogim uczniom przypominamy o ostatniej czynności, którą należy wykonać po zakończeniu szkoły. Zaniechanie jej grozi przykrą niespodzianką w okolicach 2 września.