Wycieczka do Gdańska

Uczniowie klasy IV, V A i VI w piątek byli na wycieczce w Gdańsku. Zwiedzaliśmy Westerplatte- miejsce gdzie padły 1 września 1939 roku pierwsze strzały i gdzie zaczęła się bohaterska obrona wybrzeża oraz Twierdzę Wisłoujście, jedną z największych na świecie zachowanych, oryginalnych zabytków architektury militarnej. Był to spacer śladami historii. Najwięcej wrażeń dostarczyło ładowanie armaty oraz oglądanie panoramy Gdańska z wieży Twierdzy.