PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „WITAJCIE NA KOCIEWIU”

PROJEKT EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY „WITAJCIE NA KOCIEWIU”

Realizacja projektu edukacyjno-wychowawczego,,Witajcie na Kociewiu” rozpoczęła się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Starogardzie Gd. w maju 2019 roku, a zakończyła się 8 listopada 2019 roku.

Było to możliwe dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pinokio”.

Po raz kolejny udało się zrealizować szereg ciekawych działań regionalnych. Uczestnicy projektu „Witajcie na Kociewiu” – czyli około 60 uczniow ze szkoły podstawowowej ze SOSW w Starogardzie Gd., zgodnie z harmonogramem poznawali kulturę regionu w postaci różnorodnych aktywności.

1) W ramach projektu w maju 2019r. uczniowie rozpoczęli poznawanie walorów ziemi kociewskiej od zwiedzania rekonstrukcji średniowiecznej osady – Grodziska w Owidzu. Poznawali tam osobliwości kultury i przyrody Kociewia, obrzędy i zwyczaje rycerskie oraz wytwory sztuki i kultury ludowej. W trakcie pobytu w Grodzisku Owidz zaplanowano dla uczestników integracyjne warsztaty i zajęcia z animatorami.

2) Kolejnym działaniem była organizacja turnieju rekreacyjnego w naturalnym środowisku przyrodniczym: na nowo powstałej trasie spacerowej Krąg – Żabno (czerwiec 2019 ). Długość trasy którą dzielnie przebyli nasi uczniowie wynosi prawie 2 km i obejmuje obszar Natura 2000 Doliny rzeki Wierzyca, nad którą znajduje się ponad 100- letni most kolejowy.

3) W celu podjęcia działań promujących, kultywujących kulturę Kociewia w ramach projektu „Witajcie na Kociewiu” zorganizowano konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych dla uczniów klas I-IV powiatu starogardzkiego na temat walorów kulturowych i przyrodniczo- rekreacyjnych regionu Kociewia.

Przyznano nagrody rzeczowe dla 25 osób, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody laureatom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Maria Kłos oraz naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu powiatu starogardzkiego – Jacek Toczek. Ponadto wyróżnione prace zostały opublikowanie w formie pamiątkowego wydawnictwa – kalendarza na rok 2020. Prace plastyczne, wytwory dzieci ilustrujące wartości kulturowe regionu, osobliwości przyrodnicze z pewnością będą istotnym wkładem we współtworzeniu małej inicjatywy kulturalnej na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny.

4) W trakcie projektu kontynuowano współpracę z instytucjami kulturotwórczymi regionu Kociewia – m.in z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, które po raz kolejny zorganizowało warszaty regionalne podczas podsumowania projektu „Witajcie na Kociewiu”.

Kontynuowano też współpracę ze szkołami podstawowymi powiatu starogardzkiego, które od kilku lat aktywnie włączają się w realizację wyznaczonych aktywności na rzecz promocji regionu i powiatu starogardzkiego.

Wszystkie zrealizowane w ramach projektu „Witajcie na Kociewiu” działania przybliżyły uczniom powiatu starogardzkiego historię, kulturę i walory przyrodnicze regionu kociewskiego w dostępny i atrakcyjny dla nich sposób. Integracja młodych Kociewiaków poprzez wspólne działania spowodowała odczuwanie pozytywnych emocji w grupie i społeczeństwie lokalnym.

Należy podkreślić, że z inicjatywy nauczycielek Szkoły Podstawowej (przede wszystkim pani Anny Konieczka) zrealizowano w naszym Ośrodku już 9 projektów edukacyjno-wychowawczych rozwijających tradycje regionalne wśród młodych Kociewiaków z powiatu starogardzkiego.

Mamy więc już wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań proregionalnych i mamy nadzieję na kontynuowanie tej tradycji i dalszą współpracę ze Starostwem Powiatowym, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej oraz szkołami podstawowymi powiatu starogardzkiego.