Szkolenie nauczycieli „Depresja i zachowania samobójcze dzieci i młodzieży” – mgr Karolina

Zaburzenia koncentracji uwagi, zmiana zachowania, pogorszenie ocen w szkole – to mogą być objawy depresji. Według statystyk ma je co piąte dziecko w Polsce. Nasz kraj jest na niechlubnym drugim miejscu w Europie pod względem samobójstw osób nieletnich.

Na co powinniśmy się uwrażliwić? Jak reagować? Jak poruszać z uczniami trudny temat samobójstwa? Dzisiejsze szkolenie prowadzone przez nietylkopsycholog.pl – Karolina Ziegart-Sadowska „Depresja i zachowania samobójcze dzieci i młodzieży” z pewnością nie wyczerpało tak złożonego tematu, ale skłoniło do autorefleksji i wyznaczyło pewne ramy działania. Dziękujemy bardzo!