Uczniowie na obchodach 100 lecia powrotu Starogardu do Macierzy

Uczniowie klasy Vll oraz II i III szkoły przysposabiajacej do pracy uczestniczyli w uroczystych obchodach 100 lecia powrotu Starogardu do Macierzy. Zaopatrzeni we flagi podziwialiśmy przejazd gen. Hallera ulicami miasta. Na rynku wysłuchaliśmy przemowy generała Józefa Hallera do licznie zebranych Starodardzian. Ta żywa lekcja historii dostarczyła nam wiele radości i wrażeń.

Tekst i foto: Ewa Borucka