REKOMENDACJE MEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

REKOMENDACJE MEN W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRZYPADKAMI ZACHOROWAŃ NA KORONAWIRUSA:

– pamiętajmy o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym przede wszystkim częstym myciu rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochronie podczas kaszlu i kichania;

– apelujemy, by nie przysyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;

– apelujemy do nauczycieli i innych pracowników Ośrodka, by nie przychodzili chorzy do pracy;

– informujemy, że jeśli nie mieli Państwo kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;

– jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

– informujemy prawnych opiekunów dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się Państwu zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

– kontakt do najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Starogardzie Gdańskim, ul. Kanałowa 5, 83-200 Starogard Gdański, tel. 58 562-40-11

– zainteresowanych odsyłamy do bieżących komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.