WYCIECZKA DO RATUSZA MIEJSKIEGO

Dnia 7 lutego klasa II I III szkoły przysposabiajacej do pracy odwiedzili wystawę w Ratuszu Miejskim pt.” Ze świata czterech stron” w 100 lecie powrotu Starogardu do Macierzy. Pan przewodnik opowiedział nam o działalności i życiu generała Józefa Hallera oraz powrocie Starogardu do Polski. To była ciekawa lekcja historii.

Tekst i foto: Ewa Borucka