KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem MEN dotyczącym zagadnienia kształcenia na odległość

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol