!!Ważna informacja!!

Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Organem prowadzącym, zawiesza wszystkie zajęcia prowadzone w placówce od 12 do 25 marca bieżącego roku.

12 marca (czwartek) zapewniamy opiekę dzieciom w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Od 13 marca ośrodek nie prowadzi żadnych zajęć i będzie zamknięty.