„ZostańWDomu dla dzieci”

Przekazujemy rodzicom młodszych uczniów książeczkę „ZostańWDomu dla dzieci” autorstwa Karoliny Piotrowskiej. Została ona opracowana jako pomoc dla rodziców w rozmowach z dziećmi, objaśnianiu im zaistniałej sytuacji i radzeniu sobie z napięciem i stresem. Zachęcamy rodziców do zapoznania się z książeczką i wspólnego czytania z dziećmi.

Anna Wachnik

Wersja w PDF do pobrania w zakładce „DLA DZIECI I MŁODZIEZY”