Serce dla Jana Pawła II- 100-lecie urodzin

Serce dla Jana Pawła II ! Dzisiaj obchodzimy 100 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. Wielkiego Polaka, Świętego Papieża. Uczył nas jak kierować się w życiu Miłością, Prawdą i Dobrem. Warto być Dobrym. Uczniowie młodszych klas z naszej szkoły wykonali piękne serca dla Papieża. Jest to wyraz naszej pamięci i pragnienia żeby dobrze przeżyć swoje życie. Wszystkim bardzo dziękuję. Kasia Kurkowska.