Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie

Od dnia 27.05.2020 w formie stacjonarnej będą uruchomione konsultacje w/g ustalonego indywidualnie harmonogramu.

Dla uczniów kl.VIII- j. polski, j. angielski, matematyka.

Dla uczniów kl. III Szkoły Branżowej I Stopnia- przedmioty zawodowe.

Konsultacje będą prowadzone za zgodą rodziców z zachowaniem reżimu epidemiologicznego w pełnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów.

Kształcenie na odległość, nie ulegają zmianom i są nadal prowadzone.