Ważne informacje dla uczniów klas VIII

Ważne wskazówki dla wszystkich ósmoklasistów!