List Ministra Edukacji Narodowej

List Ministra Edukacji Narodowej na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-ministra-edukacji-narodowej-na-zakonczenie-zajec-dydaktyczno-wychowawczych2