Rodzice oraz uczniowie dla Dyrekcji!

W związku z odejściem na emeryturę Dyrekcji naszego ośrodka oraz z ograniczeniami czasowymi które wiążą się z zakończeniem roku szkolnego powstał pomysł z inicjatywy rodziców na stworzenie kartek dla Dyrekcji. Powstało wiele laurek pełnych ciepła i wzruszających podziękowań.

Droga Dyrekcjo!! Chcieliśmy przedstawić Wam słowa wdzięczności płynące od najważniejszych osób naszej szkoły, od dzieci i ich rodziców.