Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

Stajemy u progu nowego roku szkolnego. Jest to rok wyjątkowy, inny niż wszystkie dotychczas. Zmienia się dyrekcja naszego ośrodka, a dodatkowo szaleje światowa pandemia koronawirusa. Czy damy radę? Zmiany są dobre. Zmiany napędzają rozwój. Ale zmiany są też trudne. Proponujemy rozwiązania, pewnie z gruntu niedoskonałe, ale przemyślane, mające na celu podniesienie bezpieczeństwa Państwa dzieci, Was i pracowników Ośrodka. Liczymy na ścisłą współpracę, bo tylko ona może nam pomóc przetrwać ten bardzo trudny czas. Chcemy, aby wszyscy czuli się w ośrodku bezpiecznie, dlatego wprowadzamy pewne obostrzenia. Sądzę, że spotkają się one z pełnym Państwa zrozumieniem. Prosimy wszystkich o zachowanie dystansu. W przestrzeniach wspólnych – korytarzach, dużych salach, szatniach prosimy o zakrywanie nosa i ust (z wyłączeniem dzieci do lat 12 i osób, których kondycja psychofizyczna na to nie pozwala). Dzieci i młodzież przyjeżdżająca do internatu będzie miała mierzoną temperaturę ciała i pozyskamy informację na temat ich sytuacji epidemiologicznej – chcemy chronić się nawzajem. Do ośrodka mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów infekcji – dotyczy to wychowanków, rodziców i opiekunów, a także pracowników, w tym nauczycieli. Przygotowaliśmy rozwiązania, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Zmieniliśmy organizację przerwy śniadaniowej, a także zwiększyliśmy ilość przerw obiadowych. Pomyśleliśmy o rozładowaniu tłoku na korytarzach. Proszę o utrzymanie najwyższego poziomu higieny – częste mycie rąk. Opracowaliśmy schemat mycia rąk przez poszczególne klasy i zespoły. Was – Rodziców proszę o wyposażenie swoich dzieci w ręcznik (proszę systematycznie wymieniać go na świeży). Placówka wyposażona jest również w odpowiednią ilość środków do dezynfekcji. Ponieważ zmuszeni jesteśmy wyłączyć nasze poidełka wody z użytkowania, proszę również Państwa o zabezpieczenie dzieci w napoje do szkoły. Jednocześnie informuję, że woda płynąca z kranów w naszej placówce jest w pełni zdatna do picia. Niezwykle istotny jest dla nas szybki kontakt z Państwem. Proszę o podanie wychowawcom aktualnego numeru telefonu i bezwzględne odbieranie telefonów z ośrodka! Jestem przekonana, że poprawie komunikacji z Państwem będzie służyło wprowadzenie dziennika elektronicznego w naszej palcówce od 1 września 2020r. Cieszę się, że Rada Rodziców wyraziła pozytywną opinię w sprawie wprowadzenia tego rozwiązania w ośrodku. Podczas zebrania z rodzicami w dniu 10 września 2020r. otrzymają Państwo niezbędną pomoc do zalogowania się do dziennika oraz wskazówki od wychowawców dotyczące korzystania z tego narzędzia.

Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich to nasza wspólna sprawa. Aktualna sytuacja napawa każdego lękiem – to zrozumiałe. Proszę Państwa o to, abyście wyjaśniali swoim dzieciom sens obostrzeń, którym poddajemy się dla wspólnego dobra. Szanujmy się nawzajem!

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Dyrektor SOSW

Katarzyna Malinowska