Zasady postępowania w nowym roku szkolnym

Nawiązując do treści listu do rodziców przedstawiamy ważne zasady i wskazówki na czas rozpoczynającej się nauki w szkole. Zasady prezentujemy również w formie symboli i gestu MAKATON.