ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W SZKOLE PRZYSZPITALNEJ

„Mała Historia Sztuki” w wykonaniu uczniów szkoły przyszpitalnej podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych.