Rada Rodziców w SOSW na ręce Dyrektora Ośrodka składa życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności wszystkim pracownikom SOSW.