„AKADEMIA CZYSTYCH RĄK”

W miesiącach wrześniu i październiku uczniowie zespołów edukacyjno -terapeutycznych- 4z-8z, zespołów rewalidacyjno- wychowawczych i uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy wraz ze swoimi wychowawcami zrealizowali działania w ramach projektu pt. „Akademia czystych rąk.”
Celem projektu było przekazanie dzieciom podstawowej wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia oraz wyrobienie w nich prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk, których stosowanie pomoże skutecznie ustrzec się przed infekcjami.
Wychowawcy klas we współpracy z pielęgniarką szkolną panią Anią przeprowadzili tematyczne spotkania na temat czystości i higieny rąk oraz pogadankę n/t chorób brudnych rąk. Na zajęciach wykorzystano materiały edukacyjne wzbogacone o treści multimedialne.
W efekcie naszych oddziaływań uczniowie wiedzą: kiedy należy umyć ręce, jak prawidłowo je myć i jakie są choroby brudnych rąk.
Panie I. Węsierska i K. Bielecka w ramach akademii przeprowadziły spotkania, których tematem było zdrowie w wierszach. W ramach spotkania czytaliśmy wiersze na temat zdrowia i higieny, doświadczaliśmy wielozmysłowo różnych zdrowych produktów spożywczych, trochę się poruszaliśmy, a na koniec podsumowując spotkanie rozwiązaliśmy krzyżówkę. Na zajęciach edukacyjnych wychowawcy przeprowadzili również pogadanki na temat higieny człowieka.
Uczniowie zespołów rewalidacyjno- wychowawczych wraz ze swoimi wychowawcami przeprowadzili zajęcia pt. „ Mydło lubi zabawę”. Było bardzo zabawnie i wesoło.
Dnia 15 października obchodziliśmy „Dzień czystych rąk”. W tym dniu ubraliśmy się w odcieniach koloru niebieskiego.
W ramach zajęć rozwijających kreatywność, uczniowie malowali prace związane z tym, co na co dzień „robią” nasze ręce.