Informacja!

W związku z decyzją o czasowym zawieszeniu funkcjonowania naszej placówki w trybie stacjonarnym chcemy poinformować że nadal działać będzie świetlica dla uczniów, których rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki.