Kształcenie na odległość w kl. I-III

Przedstawiamy poradnik stworzony przez MEN dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej.

 kliknij w link poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej–poradnik-men?fbclid=IwAR3kKsZQ9z01dGIH1TX8V-aBfzz0nPocCa_7ZzLxFf7lMMtiMYxtx0qA828