List do społeczności szkolnej

Drodzy Wychowankowie, Rodzice i Nauczyciele!
Mając na względzie Wasze najwyższe dobro – zdrowie oraz bezpieczeństwo, podjęliśmy trudną decyzję o czasowym zawieszeniu funkcjonowania naszej placówki w trybie stacjonarnym do dnia 29.11.20r. Materiały do nauki zdalnej znajdują się na stronie internetowej ośrodka www.soswstarogard.pl w zakładce „Zdalne nauczanie”. Wiemy, że samodzielna praca nie jest dla Was łatwa, dlatego zachęcamy do kontaktów poprzez różne dostępne formy komunikowania się (rozmowa telefoniczna, WhatsApp, Messenger, sms, mail, dziennik elektroniczny). Bardzo dziękujemy Rodzicom za zrozumienie i współpracę. Naszym wspólnym celem jest dbanie o dobro Państwa dzieci a naszych wychowanków, w szerokim rozumieniu tego słowa – wspieranie rozwoju,
z zachowaniem troski o zdrowie.
Wielu z naszych uczniów ma różnego rodzaju schorzenia współistniejące, co rzutuje na ich odporność.
Wierzymy, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas. Bądźmy dla siebie wsparciem i myślmy ciepło o innych. Aktualna sytuacja tak samo dotyka nas wszystkich. Jak tylko będzie to możliwe, z radością powitamy Was w progach Ośrodka.
Życzymy wszystkim zdrowia i wytrwałości.
W imieniu Dyrekcji SOSW – Katarzyna Malinowska