Przypominam wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci, którzy odprowadzają uczniów do ośrodka, że na terenie całej placówki obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (noszenie maseczki), dystans oraz przed wejściem dezynfekcja rąk.Zalecenia te są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Przestrzeganie tych zaleceń ma na celu nasze wspólne bezpieczeństwo.Szkoła pozostanie otwarta tylko wtedy, gdy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy będą zdrowi. Osoby bez maseczek nie będą wpuszczane na teren placówki!Dyrektor SOSWKatarzyna Malinowska