Środowiskowy Dom Samopomocy aktywizuje osoby niepełnosprawne  poprzez włączanie podopiecznych w społeczność lokalną, stwarza okazję do podejmowania ról społecznych, rozwijania kontaktów interpersonalnych i tworzenia relacji a okazane przez pracowników zainteresowanie, cierpliwość i akceptacja przekłada się na wartość      i moc leczniczą wpływającą na ogólny dobrostan ciała i ducha.  Środowiskowy Dom Samopomocy  jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 75 osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:

  • osób  przewlekle psychicznie chorych ( typ A)
  • osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym ze sprzężoną niepełnosprawnością ( typ B)
  • osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych ( typ C)


Uczestnikami ŚDS mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują teren Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Dom czynny jest 5 dni w tygodniu w godzinach 7:30- 16:30. Zajęcia prowadzone są przez opiekunów, instruktorów terapii zajęciowej, fizjoterapeutę, psychologa oraz konsultantów. Uczestnicy mają możliwość konsultacji z logopedą oraz lekarzem rehabilitacji. Plan zakłada realizację działań w trybie stacjonarnym i zdalnym.

Celem działalności ŚDS jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych dostosowanych do potrzeb psychofizycznych uczestnika aby rozwijał umiejętności z zakresu samoobsługi, aktywności społecznej i rehabilitacji.

Wniosek i druki niezbędnych zaświadczeń pobrać można osobiście w placówce ŚDS oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starogardzie Gd. lub pobrać je z naszej strony, poniżej.


  • WNIOSEK O SKIEROWANIE DO ŚDS ( do pobrania w dokumencie PDF)
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA RODZINNEGO dla celów ubiegania się o skierowanie do ŚDS o stanie zdrowia i barku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnością fizyczną (zaświadczenie do pobrania w dokumencie PDF).
  • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY / NEUROLOGA (zaświadczenie do pobrania w dokumencie PDF)
  • Do wyżej wymienionych dokumentów  należy dołaczyć  ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Wszystkie wymienione wyżej dokumenty należy złożyć  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim.

Facebook

Zajrzyj na profil Facebook Środowiskowego Domu Samopomocy ( kliknij w ikonkę fb)