Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Po trzech tygodniach całkowitego zamknięcia naszego ośrodka postanowiłam wznowić funkcjonowanie placówki od dnia 12.04.21r. do 18.04.21r. w następujących obszarach:

• Grupy przedszkolne wraz ze świetlicą przedszkolną,
• Szkoła przyszpitalna – wszystkie formy zajęć,
• Wszystkie klasy I – III,
• Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze,
• Klasy: 5a, 7a, 8b,
• Szkoła branżowa – praktyczna nauka zawodu,
• WOKRO,
• Świetlica dla wychowanków, którzy przebywają w ośrodku oraz tych, których rodzice pracują lub istnieje konieczność zorganizowania dla nich nauczania w formie zdalnej na terenie placówki.
Jest to bardzo trudna decyzja poparta wnikliwą analizą sytuacji epidemicznej w naszym ośrodku, obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a także sugestiami i prośbami płynącymi bezpośrednio od Państwa.  Mam nadzieję, że w kolejnym tygodniu uda się uruchomić następne klasy i oddziały oraz pozostałe obszary funkcjonowania SOSW.  Rozumiem też obawy części z Państwa o bezpieczeństwo swoich dzieci. Dlatego wynikają z tego obowiązki dla nas wszystkich – trzymanie reżimu sanitarnego w całej placówce, ścisłe stosowanie się do wszystkich obowiązujących obostrzeń.
Musimy wspólnie zadbać o dzieci i dorosłych. Pamiętajmy, że pandemia trwa, a nasze zachowania mają wpływ na to, w jaki sposób nasz ośrodek będzie funkcjonował w najbliższym czasie!
Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z dziennika elektronicznego UONET+, który funkcjonuje w naszym ośrodku. Tych z Was, którzy nie zalogowali się jeszcze do Dziennika proszę o kontakt z wychowawcą klasy lub wicedyrektorem Tomaszem Cesarzem, którzy udzielą Państwu niezbędnej pomocy w tym zakresie.
Łączę życzenia zdrowia i wytrwałości w tym trudnym czasie
Katarzyna Malinowska
dyrektor SOSW