Informujemy, że od dnia 19 kwietnia 2021r.

organizacja pracy ośrodka nie ulega zmianie.