Również uczniowie starszych zespołów edukacyjno-terapeutycznych, klasy szkoły przysposabiajacej do pracy oraz klasa 4a wzięły udział w ogólnopolskiej akcji Sprzątanie Świata. Młodzież posprzątała teren wokół ośrodka oraz ścieżkę ekologiczną przy parku. Worki szybko wypełniły się śmieciami.

Jesteśmy dumni z wykonanej pracy.