Kontynuacja projektu „Ziemia to nasz dom” , na lekcjach religii uczniowie Szkoły Branżowej ułożyli Dekalog Ekologiczny. Zachęcamy do przestrzegania 10 przykazań.
Uczniowie klas młodszych poznali legendę o „św. Franciszku i wilku z Gubbio”. Św. Franciszek to patron ekologów.
Katarzyna Kurkowska