Z programu Aktywna Tablica Ośrodek otrzymał 3 monitory interaktywne, które były chwile po przykręceniu do ściany od razu odpalone. Uczniowie aktywnie z nich korzystają w trakcie lekcji, jak i terapii. Mają więcej możliwości skorzystania z różnorodnych stron interaktywnych.