Podczas świątecznych przygotowań dzieci z naszego Ośrodka zaangażowały się w wiele działań, jednym z nich było malowanie farbami pięknych figurek gipsowych. Wśród figurek były świąteczne dzwonki, Mikołaje, aniołki, świeczniki, bałwanki. Przekazane zostały przez Pana Mariana Opatowskiego, który wykonał je specjalnie dla naszych wychowanków. Pan Marian jest niezwykłą osobą, która angażuje się w wiele społecznych działań oraz jest aktywnym działaczem współpracującym z Kołem Gospodyń Wiejskich w Borzechowie. Każda figurka, którą wykonał Pan Marian została pomalowana przez dzieci z przedszkola oraz uczniów z klas młodszych na miarę ich indywidualnych możliwości. Było to zadanie o sporym stopniu trudności, bo wymagało od dzieci doboru kolorów, grubości pędzla oraz precyzji, skupienia uwagi. Dzieci włożyły w zdobienie figurek serce, bo większość z nich trafi do bliskich osób, jako własnoręcznie wykonany świąteczny podarunek. Ponadto część z nich tzn. figurki – aniołki zostanie po pomalowaniu przez dzieci z Ośrodka przekazana do Hospicjum „Pomorze Dzieciom”. Okazało się, że małe figurki mogą dać wiele radości i zmotywować do twórczej aktywności. Dobrem można się dzielić, dobro wraca, dobro potrafi się też mnożyć. Przekazujemy świąteczne życzenia zdrowia i radości dla osób dzielących się dobrem, szczególnie dla Pana Mariana.